Szybka pożyczka od ręki

Posted on 16/01/2019 7:29am

Pożyczka gotówkowa, to rodzaj pożyczki finansowej, udzielana poprzez banki, jak i agencje poza-bankowe. Przyznawana jest na bazie umowy cywilnoprawnej, zawartej zgodnie z ustawami modyfikującymi zarządzenia z obszaru zobowiązań konsumenckich, do jakich zalicza się także pożyczki od ręki.
polski banknot
Author: Karl Baron
Source: http://www.flickr.com
Pożyczkobiorca ubiegający się o przydział pożyczki gotówkowej, nie jest zobligowany do określenia celu, na jaki mają być określone zdobyte środki pieniężne, ani do wskazania gwarantów zobligowanych do zwrotu zapożyczenia, w sytuacji, jeżeli pożyczkobiorca nie wywiązał się z wymogów podpisanej umowy. Wnioskowanie o przydział pożyczki od ręki nie żąda też przedkładania zaświadczeń, jak ma to miejsce w sytuacji kredytu bankowego. Ze względu na ułatwioną procedurę, bez dodatkowych formalności i w krótkim czasie jest możliwość uzyskać określoną sumę pieniężną.

Najczęściej wystarczy dostarczyć dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości i bazowych danych osobowych, także zaświadczenie o zatrudnieniu charakteryzujące źródło i wielkość dochodów potwierdzających zdolność kredytową.

Podmiot użyczający kredytów ma prawo dogłębnie sprawdzić zagrożenie pożyczkowe klienta, co może uczynić nie wyłącznie na bazie przedłożonych przez niego dokumentów. Dokładna kontrola przeszłości kredytowej pożyczkobiorcy, ma zapobiec ryzyku niewywiązania się przez niego z założeń umowy dotyczących spłaty pożyczki od ręki w wysokości pobranej kwoty, razem z oprocentowaniem.

Rozstrzygnięcie o potwierdzeniu pożyczki od ręki, podejmowana jest względnie szybko. Doradca (polecamy forsel) finansowy, na bazie pism przedłożonych przez klienta, analizuje jego zdolność kredytową, określając sumę zadłużenia i wielkość oprocentowania, a również podkreślając termin spłaty.Szybka pożyczka od ręki udzielana w instytucjach poza bankowych może zostać uzyskana poprzez złożenie wniosku przez Internet - . Ostatnim etapem tej formy transakcji, jest przyznanie pożyczki od ręki w określonej sumie, która przesyłana jest kredytobiorcy wprost, lub przekazywana na wskazany numer konta.

Tags: banki, pożyczka gotówkowa, pożyczki od ręki, Szybka pożyczka