Licytacje komornicze jako świetny sposób na kupno

Posted on 22/06/2018 2:03am

Każdy dłużnik powinien się liczyć z tym, że któregoś dnia przybędzie do jego mieszkania komornik. W naszym systemie legislacyjnym taką windykacją trudnią się komornicy. Trudności ze spłatą wziętych pożyczek potrafią przyjść niespodziewanie.


komornik
Author: ​ Diego Adan Rios
Source: http://www.flickr.com
Istotne jest, aby umieć sobie z nimi radzić. Kiedy jednak narastają, a bankowi, bądź firmie windykacyjnej nie udaje się odebrać od klienta niespłacanego długów, sprawa może dotrzeć na drogę egzekucji prawnej. Wtenczas zwykle do działania wstępuje komornik (pokaż szczegóły) - inne rekomendacje komornik Wrocław Inowrocławska. Egzekutor jest związany zawartością wniosku wierzyciela o rozpoczęcie egzekucji i nie jest uprawniony do sprawdzania prawdziwości i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, bada jedynie wniosek pod względem formalnym, czy został poprawnie sporządzony, podpisany przez jednostkę upoważnioną, czy został dołożony tytuł wykonawczy.
Posiadłość, lub ruchomość zajęta przez egzekutora zostaje przekazana do aukcji. Licytacje komornicze odbywają się zawsze publicznie, w towarzystwie i pod nadzorem sędziego, również w obecności komornika. Podmiotem sprzedającym jest sąd. Pierwsza aukcja (zobacz logintrade.pl)
aukcje komornicze wroclaw
zazwyczaj zaczyna się od 3/4 taksacji. W wypadku, kiedy nie ma kupca, na kolejnej licytacji wartość wynosi 2/3 oszacowanej ceny. Jeżeli i na tym etapie nie uda się zbyć majątku, przechodzi on na własność wierzyciela. Czas aukcji winien być przekazany do wiadomości publicznej.


Jeśli na aukcji stawi się tylko jeden licytant (znacznie więcej ), a taka sytuacja zdarza się nagminnie, w takim przypadku kupuje on rzecz za cenę wywołania. klient staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń i powinien ją od razu odebrać.

Tags: praca, klient, komornik, cena, licytacja