Co musi znać każdy właściciel firmy? Niezbędna widza i przydatne narzędzia dla przedsiębiorców.

Posted on 22/06/2018 6:02am

Podróże służbowe są obowiązkiem coraz większej grupy pracowników. Z tytułu podróży służbowej można ubiegać się o dwa typy należności tj. diety oraz zwrot kosztów. Dieta w podróży służbowej powinna iść na pokrycie kosztów wyżywienia. Należność z tytułu diet kalkuluje się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego.

biznes, pieniądze, praca
Author: OTA Photos
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli podróż służbowa wynosi do 12 h - przysługuje 50% diety, ponad 12 h - należy się dieta w pełnej wysokości. Z kolei jeżeli podróż trwa dłużej niż 24 h, za każdą dobę przysługuje cała dieta, z kolei za niepełną, lecz rozpoczętą dobę, tj. od 8 h - należy się 50% diety, ponad 8 h - przysługuje dieta w pełnej wysokości (poradnik wfirma). W inny sposób rozlicza się wysokość diety z tytułu podróży za granicę. Ponadto, kwotę diety pomniejsza się częściowo o koszt bezpłatnego wyżywienia.Sposób obliczania należności z tytułu diety i wysokość diety w poszczególnych krajach jest określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aby uprościć sobie obliczenia możemy skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów takich jak np. kalkulator diety zagranicznej. Ponadto jak nadmieniono z tytułu podróży służbowej możemy ubiegać się o zwrot kosztów: paliwa, biletów, noclegów innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków. W przypadku podróży autem można sięgnąć po kalkulator ryczałtowy, który uwzględnia obecne wysokości stawek za kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego dla celów służbowych.

Oprócz przepisów i narzędzi z zakresu możliwości zwrotu kosztów, przedsiębiorca powinien również znać obowiązki podatkowe. W tym przypadku również istnieją przydatne dla przedsiębiorców narzędzia jak na przykład kalkulator odsetek ustawowych, pozwalający obliczyć wysokość odsetek wynikających z zaległości podatkowych. Kalkulator odsetek oblicza odsetki na podstawie zobowiązania, wymaganego terminu oraz daty faktycznej zapłaty- http://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-odsetek-ustawowych. W sieci odnaleźć można także kalkulator wynagrodzenia, który pozwala obliczyć wynagrodzenie pracowników, składki na ZUS i podatek.

podatki, rachunki, obliczenia
Source: pixabay.com
Każdy właściciel firmy powinien również wiedzieć na wszelki wypadek jak ogłosić upadłość. Zagadnienia dotyczące ogłoszenia upadłości opisuje ustawa tj. Prawo upadłościowe i naprawcze. Jednakże to jak ogłosić upadłość i gdzie złożyć odpowiednie wnioski to pytania ostateczne, natomiast w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien orientować się czym jest układ naprawczy, a czym upadłość likwidacyjna, jakie podmioty mają prawo do ogłoszenia upadłości, kiedy można ogłosić upadłość, a przede wszystkim jakie są konsekwencje wynikające z ogłoszenia upadłości (w jaki sposób ogłosić upadłość). Na te i inne pytania najlepiej odpowie prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym.

Tags: prawo, podatki, pracownicy, koszty